PRVI PROGRAM ZA ODVJETNIKE INTEGRIRAN SA SUSTAVOM E-KOMUNIKACIJA

Sustav IBAN-a pruža standardizirani format koji se koristi širom svijeta, čime se smanjuje mogućnost grešaka i poboljšava sigurnost financijskih transakcija. Ovaj proces implementiran je kako bi se olakšala prepoznatljivost i jednostavnost identifikacije bankovnih računa diljem svijeta te kako bi se osigurala jednoznačna identifikacija svakog računa.

Ako pogledate pozornije, novi IBAN brojevi računa u bankama su zapravo konstruirani iz stari brojeva žiro i tekućih računa, te su sadržani u IBAN računu. Poveznica između starih brojeva žiro računa i novih IBAN brojeva uspostavljena je kako bi se omogućila glatka tranzicija s nacionalnih sustava plaćanja na međunarodni standard IBAN-a.

Kada se konvertira stari žiro račun u novi IBAN, proces uključuje nekoliko koraka:

  • Prvi korak je da se na početku stavi dvoslovna oznake države prema ISO 3166-1 standardu. Ova oznaka jasno identificira zemlju u kojoj se račun nalazi, u našem slučaju to je “HR“.
  • Zatim slijede dvije kontrolne znamenke koje se koriste za provjeru ispravnosti IBAN broja. Ti brojevi generiraju se na temelju preostalih podataka u IBAN-u kako bi se osigurala točnost prilikom upisivanja broja računa i onemogučilo upisivanje krivog broja. To su sada prva četiri slova i brojke u IBANU: “HRNN“.
  • Slijedi dodavanje bankovnog identifikacijskog broja (BIC ili SWIFT kôd) banke u kojoj je račun otvoren duljine 7 brojeva. Ovaj broj omogućuje identifikaciju specifične banke unutar određene zemlje, recimo kod nas je to “2360000”, “2484008”, itd.
  • Nakon toga do kraja su znamenke broja računa u banci.

Uzmimo za primjer broj starog žiro računa:

  • 23600001000000013

Iz njega čemo konstruirati IBAN na način da mu dodamo HR prefiks:

  • HR NN 2360000 1000000013

Na kraju još treba izračunati kontrolne znamenke (npr. https://www.ibancalculator.com) i dobili smo novi IBAN broj:

  • HR 88 2360000 1000000013

Na ovaj je način mogućena transparentna i jednoznačna transformacija starih žiro računa u nove IBAN brojeve, te omogućeno kreiranje novog IBAN broja ako već imate stari broj žiro računa.