Legal-IS

Program za odvjetnike i pravne timove – digitalni sudski predmeti

Unaprijedite i pojednostavite svoje poslovanje –

preuzmite kontrolu nad sudskim predmetima

Što nudi Legal-IS

e-Komunikacija

Integracija sa sustavom e-Komunikacija omogućava da svi podaci o predmetima budu automatski usklađeni, te da pravovremeno budete obaviješteni o novostima i promjenama na predmetima.

Korisnici

Program je napravljen sa korisnicima u prvom planu, a jednostavnost i brz pristup cestim funkcijama omogucuju efikasnost korištenja.

Ročišnik

Svi termini o sudskim predmetima na jednom mjestu – ročišta, požurnice, žalbe…

Uz integraciju sa kalendarom na mobitelima – ključne informacije su dostupne u bilo kojem trenutku.

Dokumenti

Svi dokumenti vezani uz predmete nalaze se na jednom mjestu.

Podnesci, prilozi, požurnice – sve je lako dostupno od bilo kuda i ne ovisi o tome da li se nalazite u uredu, kod kuće ili ste na putu.

Revizijski trag

Sve promjene na predmetima se arhiviraju zajedno sa informacijom tko i kada je napravio izmjenu.

Kasnije je moguće vidjeti promjene po bilo kojem pojedinačnom podatku ili polju, kao i korisnike koji su pristupali određenom podatku.

Sigurni podaci

Svakodnevne rezervne kopije podataka (backup) spremaju se na dvije sigurne lokacije i tamo čuvaju najmanje 90 dana.

Lokalnu kopiju podataka možete napraviti u bilo kojem trenutku i dodatno spremiti na svoje računalo.

~

2FA

Dvofaktorska autentifikacija je bankarski standard za dodatno osiguravanje pristupa aplikaciji.

Tako se izbjegava mogućnost neovlašenog pristupa vašim podacima zbog krađe lozinki (phishing, socijalni inženjering).

Usluga u oblaku

Vaši podaci i dokumenti dostupni su sa bilo kojeg računala, tableta i mobitela – iz ureda, kod kuće ili kada ste na putu.

Bez velike investicije

Mjesečno plaćanje korištenja je predvidiv i direktan trošak, bez velike investicije za kupovinu programa i servera ili troškova održavanja.

Dokazan

Dokazan u praksi

Višegodišnje iskustvo i lakoća korištenja

Program Legal-IS od 2012. godine omogućava bolju organizaciju posla i praćenje više od 10.000 sudskih predmeta u nekoliko većih financijskih institucija, te dvadesetak odvjetničkih ureda.

Ovo je nova verzija aplikacije, sada dostupna širem krugu korisnika.

Idealno za velike tvrtke

Posebna pažnja posvećena je funkcionalnostima za velike tvrtke gdje se dio predmeta može dodijeliti vanjskim odvjetničkim uredima ili internim pravnim timovima koji vide samo svoje podatke.

 

Praćenje aktivnost vanjskih ureda i internih pravnika, te lociranje predmeta na kojima duže vrijeme nije bilo promjena.

 

Dodatni podaci vezani uz predmete (šifre klijenata, ugovori, krediti, police osiguranja…) omogućavaju lako povezivanje sa internim sustavima.

 

Automatsko preračunavanje VPS na samom predmetu i dodatnim podacima kod prikaza i izvoza (export) podataka u Excel ubrzava dnevne operativne poslove.

 

Povijest pristupa podacima evidentira sve korisnike koji su pristupali nekom predmetu, što je sukladno zahtjevima revizije ili ključno u slučaju curenja podataka.

postanite korisnik

Naša misija:

 

Beskompromisna sigurnost.

Jednostavno korištenje.

Kvalitetna podrška.

Pristupačna cijena.

Dostupnost 24/7.

Sigurnost aplikacije i podataka

fokus na korisnike

TU SMO ZA VAS AKO ZAPNETE

Dostupno I malim uredima

Stalni nadzor sustavA